กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อสั่งซื้อและเลือกรายการข้อมูลที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
ชื่อ-สกุล :
บริษัท :
 แผนก :
 เบอร์โทรศัพท์ :  ต่อ     แฟกซ์ :  
 เบอร์มือถือ :   E-Mail :
ท่านรู้ AD4 โดย : อื่น ๆ โปรดระบุ  
   
   
   
   
รหัส รายการข้อมูล รับเฉพาะ CD รับเฉพาะหนังสือ รับทั้งหนังสือ + CD
D-01 Directory รายชื่อ ข้อมูลโรงงานเปิดใหม่ / เพิ่งเปิด ก่อตั้งมาไม่เกิน 1 ปี (ม.ค. 54 - ต.ค. 55 D-01-a
990.-
D-01-b
1,200.-
D-01-c
2,000.-
D-02 Directory รายชื่อ ข้อมูลโรงงาน ทั่วประเทศ 130,000 โรงงาน แบ่งตาม จังหวัด ที่ตั้งโรงงาน D-02-a
950.-
D-02-b
3,800.-
D-02-c
4,500.-
D-03 รายงาน " Update " โรงงานใหม่ที่ขออนุญาตเปิดใหม่รายเดือน รายงานเรียงตามวันที่บริษัทนั้นๆไปขออนุญาตก่อสร้าง, เปิดดำเนินการ ส่งให้ทางE-Mail ทุกวันที่ 15 ของเดือน
1,200.-
   
D-04
Directory รายชื่อ ข้อมูลโรงงาน มี 13 หมวดใหญ่ 107 หมวดย่อย 130,000 โรงงาน แบ่งตาม ประเภทอุตสาหกรรม
กรุณาเลือกหมวดเพื่อดูตัวอย่างของแต่ละประเภท
  D-04.1 อิเล็คทรอนิค, ไฟฟ้า มี 1,792 โรงงาน
  D-04.2 เครื่องจักร-เครื่องมือ มี 4,443 โรงงาน
  D-04.3 ยานยนต์ และชิ้นส่วน มี 11,539 โรงงาน
  D-04.4 เหล็กและโลหะ มี 12,346 โรงงาน
  D-04.5 เคมีภัณฑ์ มี 2,169 โรงงาน
  D-04.6 ไม้-กระดาษ-เซรามิค มี 20,860 โรงงาน
  D-04.7 พลาสติก ยาง มี 7,799 โรงงาน
  D-04.8 ฟอกย้อม สิ่งทอ เสื้อผ้า มี 6,336 โรงงาน
  D-04.9 จิวเวอร์รี่-เครื่องประดับ มี 781 โรงงาน
  D-04.10 บำบัด-กำจัดของเสีย มี 1,550 โรงงาน
  D-04.11 การพิมพ์ และแม่พิมพ์ มี 2,314 โรงงาน
  D-04.12 ซ่อมแซม ดัดแปลง มี 1,388 โรงงาน
  D-04.13 อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม มี 16,660 โรงงาน
   
  ( ถ้า ข้อ D-04.1 ถึง D-04.13 ยังไม่ตรงกับความต้องการ กรุณากรอกสิ่งที่ต้องการมาที่นี่ )
  D-04.14 ต้องการโรงงาน/องค์กร/บริษัท จำพวกที่ผลิต
  บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าประเภท
  เพราะข้าพเจ้า    ผลิต    
                  จำหน่าย
D-04-a
1,200.-
 
D-04.1-a
990.-
D-04.2-a
990.-
D-04.3-a
990.-
D-04.4-a
990.-
D-04.5-a
990.-
D-04.6-a
990.-
D-04.7-a
990.-
D-04.8-a
990.-
D-04.9-a
990.-
D-04.10-a
990.-
D-04.11-a
990.-
D-04.12-a
990.-
D-04.13-a
990.-

 

D-04-b
3,800.-
 
D-04.1-b
2,600.-
D-04.2-b
2,600.-
D-04.3-b
2,600.-
D-04.4-b
2,600.-
D-04.5-b
2,600.-
D-04.6-b
2,600.-
D-04.7-b
2,600.-
D-04.8-b
2,600.-
D-04.9-b
2,600.-
D-04.10-b
2,600.-
D-0.114-b
2,600.-
D-04.12-b
2,600.-
D-04.13-b
4,000.-

 

D-04-c
4,500.-
 
D-04.1-c
3 ,400.-
D-04.2-c
3 ,400.-
D-04.3-c
3 ,400.-
D-04.4-c
3 ,400.-
D-04.5-c
3 ,400.-
D-04.6-c
3 ,400.-
D-04.7-c
3 ,400.-
D-04.8-c
3 ,400.-
D-04.9-c
3 ,400.-
D-04.10-c
3 ,400.-
D-04.11-c
3 ,400.-
D-04.12-c
3 ,400.-
D-04.13-c
4,500.-

 

D-05 Directory รวมโรงงาน ญี่ปุ่น ทั้งหมดทั่วประเทศ 2,500 โรงงาน D-05-a
1,200.-
D-05-b
2,500.-
D-05-c
3,700.-
D-06.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 48 นิคมฯ D-06.1-a
990.-
D-06.1-b
1,200.-
D-06.1-c
1,900.-
D-06.2 โรงงานในเขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 40 เขตอุตสาหกรรม D-06.2-a
990.-
D-06.2-b
1,200.-
D-06.2-c
1,900.-
D-07 Supplier Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูลบริษัท ที่จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั่วประเทศ D-07-a
950.-
D-07-b
D-07-c
D-08 Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูล โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก และเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท กว่า 4,000โรงงาน D-08-a
990.-
D-08-b
1,200.-
D-08-c
1,900.-
D-09 Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูล โรงแรม รีสอร์ท ทั่วประเทศ D-09-a
990.-
D-09-b
1,200.-
D-09-c
1,900.-
D-10 Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูล โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001, 14001,TS 16949 และ OHSAS 18001 กว่า 8,000 โรงงาน มีที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ D-10-a
1500.-
D-10-b
D-10-c
D-11 Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูล สถาปนิกผู้เขียนแบบ ออกแบบ สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึง สถาประนิกผู้อออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอก ทั่วประเทศ กว่า 10,000 คน D-11-a
1,500.-
D-11-b
2,000.-
D-11-c
2,500.-
D-12 Directory รวมรายชื่อ + ที่อยู่ ผู้รับเหมา ก่อสร้างต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ อัพเดทรายชื่อกว่า 3,000 ราย มีรายชื่อผุ้ออกแบบเขียนแบบเลือกวัสดุก่อสร้าง กรรมการผู้มีอำนาจการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง      
D-13 Directory รวมรายชื่ออาคาร ข้อมูลอาคารสูง ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป      
D-14 Directory รวมรายชื่ออาคาร ข้อมูลอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป      
D-15 Directory รวมรายชื่ออาคาร ข้อมูลอาคารชุมนุมคน 500 คนขึ้นไป      
D-16 Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูล โรงมหรสพ      
D-17 Directory รวมรายชื่อโรงแรม ข้อมูลโรงแรม 80 ห้องขึ้นไป      
D-18 Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูล สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป      
D-19 Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูล อาคารชุด ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป      
D-20 Directory รวมรายชื่ออาคาร ข้อมูลโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป      
D-21 Directory รวมรายชื่อ + ข้อมูล ป้ายโฆษณา      
D-22 Directory รวมรายชื่อโรงงาน ข้อมูลโรงงานที่ิเลิกกิจการ ทั่วประเทศ      
DS-01 Directory รวมรายชื่อโรงงาน ข้อมูลที่อยู่ โรงงานผลิต แก้ว กระจก ไฟเบอร์กลาส เหล็กหล่อ เลนส์แว่นตา อิฐ
เครื่องปั้นดินเผา