ใบสั่งซื้อ
 
สมัครสมาชิก Econnomy Class 3,900 บาท / ปี
       รับฟรี VCD บันทึกการอบรม เรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของ หัวหน้างาน & ผู้จัดการ โดย รศ.สุขุม นวลสกุล (1 ชุด มี 5 เรื่อง)
หรือชุดอื่น ๆ ใน 83 ชุด  เลือกได้ที่นี่ VCD Training
 
สั่งซื้อ
VCD Training ( ตัวอย่าง : V30 เรื่อง ISO 14001 : 2004 เทคนิคการเขียน และปรับปรุงเอกสาร )
 จำนวน  ชุด  ดูรายละเอียด VCD Training
   จำนวน  ชุด
   จำนวน  ชุด
หนังสือ / ข้อมูล / CD  จำนวน  เล่ม  ดูรายละเอียดหนังสือ
   จำนวน  เล่ม
   จำนวน  เล่ม
ข้อมูลผู้สมัคร / สั่งซื้อ
วัน / เดือน / ปี ที่สั่งซื้อ     
สมัครขอรับข้อมูลโรงงานใหม่
รายเดือน เริ่ม
บริษัท
สินค้าที่ผลิต / บริการที่มี
ผู้ติดต่อ ชื่อ - สกุล
         ตำแหน่ง
         แผนก
ผู้สั่งซื้อ ชื่อ - สกุล
         ตำแหน่ง
         แผนก
   
ไดัรับ นสพ. The Factory Shopping 12 ฉบับฟรี เริ่มฉบับที่ เริ่ม   ถึง
ต้องการใบเสนอราคา   ต้องการ    ไม่ต้องการ            ภาษา    อังกฤษ    ญี่ปุ่น    ไทย
เว็บไซต์ของบริษัท      ไม่มี   มี   เว็บไซต์ URL  E-Mail :
สถานที่จัดส่ง: ( กรุณาใส่ข้อมูลให้ชัดเจน หากอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม กรุณาระบุชื่อนิคมฯ )
 
โทรศัพท์  ต่อ      โทรสาร         มือถือ
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่ัจัดส่ง
ใช้ที่อยู่อื่น ( กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง )
วันที่ชำระเงินโดยประมาณ     
ท่านรู้ AD4 โดย : อื่น ๆ โปรดระบุ