สั่งซื้อ VCD TRAINING
 
เลือก VCD Training   (ดูรายละเอียด VCD Training เพิ่มเติม)
1.  จำนวน  ชุด  
2.  จำนวน  ชุด  
3.  จำนวน  ชุด  
4.  จำนวน  ชุด  
5.  จำนวน  ชุด  
 
ข้อมูลผู้สมัคร / สั่งซื้อ
วัน / เดือน / ปี ที่สั่งซื้อ     
บริษัท
สินค้าที่ผลิต / บริการที่มี
ผู้ติดต่อ ชื่อ - สกุล
         ตำแหน่ง
         แผนก
ผู้สั่งซื้อ ชื่อ - สกุล
         ตำแหน่ง
         แผนก
   
ต้องการใบเสนอราคา   ต้องการ    ไม่ต้องการ            ภาษา    อังกฤษ    ญี่ปุ่น    ไทย
เว็บไซต์ของบริษัท      ไม่มี   มี   เว็บไซต์ URL  E-Mail :
สถานที่จัดส่ง: (กรุณาใส่ข้อมูลให้ชัดเจน หากอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม กรุณาระบุชื่อนิคมฯ)
 
โทรศัพท์  ต่อ      โทรสาร         มือถือ
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่ัจัดส่ง
ใช้ที่อยู่อื่น ( กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง )
วันที่ชำระเงินโดยประมาณ     
ท่านรู้ AD4 โดย : อื่น ๆ โปรดระบุ