AD4 Direct Marketing , Tele-Marketing
วิธีหาลูกค้าใหม่ให้เร็วที่สุด ! โดยที่ท่านไม่ต้องส่งแผ่นพับใบปริว ให้ลูกค้าอีกต่อไป เพราะ AD4 จัดให้ครบ
ดูงานที่จะทำให้ที่นี่ >> Click <<
เปรัียบเทียบกับสิ่งที่ทำเอง >> Click <<
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสร้างกลยุทธ์การตลาด >> Click <<
NO.
The Factory manager
Newspaper + Factory Shopping
Borchure & Catelogue
ที่ท่านส่งเอง
1. ตรงกว่า ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีการคัดสรรแล้วว่า Potential สูงเท่านั้น ส่งตรงกลุ่มเป้าหมายบ้าง ไม่ตรงกลุ่มบ้าง
2. ครอบคลุมกว่า ส่งตามที่ให้สืบหากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ตามจำนวนจริงที่มีอยู่ โดยส่งรายชื่อ ข้อมูลให้ท่านตรวจสอบด้วย ส่งได้ไม่ครอบคลุม ไม่ได้พิมพ์มาเป็นหมื่นๆนี่ !!
3. แน่นอนกว่า ส่งตรงถึงกลุ่มโรงงานกลุ่มเป้าหมาย ส่งโดย ระบุตำแหน่ง ระบุชื่อ ระบุไม่ไหวหรอก เยอะจัดจะโทรไหวได้ไง?
4. พร้อมกว่า เริ่มได้ทันที จะเริ่มยังไง คนไม่พอ DATA ไม่ได้เช็ค ? ฯลฯ
5. เยอะกว่า จำนวนส่งกว่า 50,000 ฉบับต่อเดือน อย่างมาก 10,000 เล่มต่อ 2-3 เดือน (2-3 เดือนส่งที)
6. เร็วกว่า 1 สัปดาห์ส่งได้เป็นหมื่นๆแห่ง ทำไม่ไหวจ้า !! ไม่มีคนเยอะขนาดนั้น
7. ประหยัดกว่า ลงทุน 30,000 + บาท 50,000 บาท up
8. บ่อยกว่า

ส่ง ส่ง ส่ง หนังสือพิมพ์ในคอลัมน์ Factory Shopping ที่มี AD ของท่านให้ จนกว่าจะซื้อ หรือครบ 6 เดือน

ส่งได้ครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละ
AD4 เท่านั้นที่รู้กว่า ผู้ที่จะสั่งสินค้าท่านไวที่สุดอยู่ที่ไหน ?