VCD ISO
 
Menu VCD ISO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
บริษัทเล็ก ใหญ่วางใจใช้บริการฝึกอบรมเต็มทั้งเดือน มีงานทุกวัน
ฝึกอบรมพนักงาน ทำไมต้อง! AD4

หากบริษัทท่านมีแผนจะฝึกอบรม
ขอชมตัวอย่างลีลาการสอนของ
อาจารย์ได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมค่ะ

1. เลือกอาจารย์ที่จะสอนได้จาก VCD DEMO ตัวอย่างการสอนของอาจารย์นับ 10 ท่าน
2. ได้รับ VCD/DVD บันทึกการอบรม (มีที่ไหนให้ท่านมั้ย?) ใช้ทบทวนหรือสอนคนใหม่ๆได้ ให้เลือก 1 คอร์ส ต่อ 1 เรื่อง เลือกดูได้จากเว็บไซต์ www.isohotnews.com
3. สะสมแต้มรับส่วนลด/รับทอง

ความเห็นของผู้ใช้บริการ
* สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หลังจากการอบรมก็มี Feedback กลับมาว่าพนักงานมีทัศนคติที่ดีขึ้นกว่าเดิม
และนำหลักการมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
* ความประทับใจต่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สร้างบรรยากาศดี อบรมแล้วไม่เครียด เพราะสไตล์อาจารย์เป็นแบบ
สนุกสนาน
*คิดว่าการฝึกอบรมมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไรบ้าง
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การจัดอบรมให้พนักงาน
ก็เป็นการเพิ่มคุณค่าให้พนักงานและองค์กร
* ทำไมจึงตัดสินใจใช้บริการ Training กับ บริษัท AD4
ซื้อ VCD จาก AD4 และได้ดูโปรแกรมฝึกอบรม ก็เห็นว่า AD 4 มีวิทยากรเยอะดี ราคาไม่แพงมาก มี Promotion ที่แถม VCD,สมาชิกรับ นสพ.
และถ่ายวีดีโอการฝึกอบรมให้ด้วย
* หัวข้อต่อไปที่พลาดไม่ได้
เน้นด้านสื่อสาร Teamwork ด้าน HR และด้าน Quality ก็เช่น ISO/TS 16949, ISO 14001
* จากใจถึงใจผู้บริหาร
ถ้าพนักงานไม่พัฒนา องค์กรไม่พัฒนา ผู้บริหารจึงต้องเห็นความสำคัญของการฝึกอบรม
คุณอุไรวรรณ แสงเทียน หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรม
บริษัท สยามคายาบา จำกัด 380 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

สนใจติดต่อ
โทร. 02-748-6500, 085-661-2910, 085-661-8857