หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( First Aid )
รหัส v00

ผู้สอน
อาจารย์ อัมพร ณ ระยอง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิทยากรฝึกอบรม ประสบการณ์การด้านการพยาบาลและฝึกอบรมกว่า 30 ปี

เนื้อหา

          • ทบทวนข้อกำหนดและพื้นฐานของมาตรฐาน และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน
                    - ระบบการจัดการด้านคุณภาพ
                    - ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ
                    - ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
          • เทคนิคการตัดสิน CAR ,Major ,Minor, Observe, OFI
          • เทคนิคการปฎิบัติการแก้ไข และการปฎิบัติการป้องกัน
          • เคล็ดลับ การบริหารโครงการ และ
          • เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาภายในหรือภายนอกองค์กร

ราคา
          ถ่ายทำใหม่ล่าสุด DVD 4 แผ่น 4 ชม. 2,000 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 เหมาะสำหรับ
          • องค์กรที่ต้องการสร้างวิทยากรฝึกอบรม และที่ปรึกษาภายใน
          • องค์กรที่ประสบปัญหา การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนงาน
          • QMR ,EMR ,SMR ,MR ,Internal Auditor และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

ประโยชน์
          • สามารถรู้ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานได้ดียิ่งขึ้น
          • สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรภายในองค์กรได้
          • ทราบเคล็ดลับ เทคนิคการบริหารโครงการ และการเป็นที่ปรึกษาได้
          • สนับสนุนกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ได้

 
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>