BBS : Behaviour Based Safety

 

 
 
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ตอน ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ
รหัส v001
 

สรุปเนื้อหา โดย
อ.เสน่ห์ ณ เอดีโฟร์

1. BBS : Behaviour Based Safety
2. Safety Awareness ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ Part 1
3. Safety Awareness ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ Part 2
4. Safety Awareness ความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวคุณ Part 3

ราคา

DVD 1 ชุด 1.30 ชม. ราคา 2,500 บาท เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!


 

 
 
 
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>