คลิกขวาเลือก Save Target As...
Safety Awareness
สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
รหัส v01
 

สรุปเนื้อหา โดย
          - อ.วิชัย ณ เอดีโฟร์  <<คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VDO ของ อ.วิชัย>>
          - อ.สุขุม ณ เอดีโฟร์  <<คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VDO ของ อ.สุขุม>>
          - อ.จตุพล ณ เอดีโฟร์  <<คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VDO ของ อ.จตุพล>>
          - อ.วสันต์ ณ เอดีโฟร์  <<คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VDO ของ อ.วสันต์>>

เนื้อหา
           กล่าวถึงความสำคัญของการตระหนักในเรื่องความปลอดภัยที่จะมีผลต่อองค์กรของท่าน เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และประสบความสำเร็จในทุก ๆ ทาง การที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยนั้น เพราะเป็นรากฐานของทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้าน Productivity ที่จะทำให้มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ (Quality) มีประสิทธิภาพในการจัดส่ง (Delivery) ให้ตรง หรือทันเวลา เน้นถึงความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยที่จะส่งผลดีต่อพนักงาน จนกระทั่งส่งผลต่อกำไรขององค์กร ช่วยลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่มีความสูญเสีย และอุบัติเหตุลดต่ำลง พร้อมทั้งระวังอันตรายจาก 4M ที่แฝงตัวอยู่ในโรงงานหรือองค์กรของท่านตลอดเวลา เหตุผลที่จำเป็นต้องตระหนักถึงและรู้เท่าทันนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และส่งผลเสียต่อทุกกระบวนการในองค์กร

รูปแบบ
           อาจารย์บรรยายโดยมองกล้อง เหมือนเราเข้ารับฟัง หรือเข้าฝึกอบรมด้วยตัวเอง และสามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย มีภาพเรื่องราวอุบัติเหตุ ประกอบคำบรรยายให้ตื่นเต้นน่าสนใจ (ไม่ได้มีแต่ Power Point) มีเนื้อหาสาระที่ดี ไม่น่าเบื่อ สอดแทรกมุกฮาเป็นช่วงๆ รับรองไม่เซ็ง

ราคา
          - 1 ชุด (4 แผ่น 4 ชั่วโมง) มูลค่า 3,100 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,100 บาท ลด 50% เหลือ 1,550 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
          - 1 ชุด (3 แผ่น 3 ชั่วโมง) มูลค่า 2,900 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,900 บาท ลด 50% เหลือ 1,450 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
          - 1 ชุด (2 แผ่น 2 ชั่วโมง) มูลค่า 2,500 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

 

----------------------------------------
 
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>