คลิกขวาเลือก Save Target As...
Quality Awareness
พนักงานรุ่นใหม่ใส่ใจคุณภาพ
รหัส v02
 
ผู้สอน
อาจารย์ สมชาย ณ เอดีโฟร์

          ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001 & ISO14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18000 ประสบการณ์การทำงานโรงงานกว่า 10 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
          ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ และได้รับการรับรองระบบกว่า 20 แห่ง

เนื้อหา
           • ความหมายของคุณภาพชีวิตการทำงาน ตลอดจนความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
             เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
          • ให้ตระหนักถึงการทำงานในองค์กร การทำงานร่วมกับผู้อื่น อธิบายพร้อมเล่าประสบการณ์จริง สนุก
          • เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ทำไมต้องเพิ่มผลผลิต แนวทางการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร อธิบายแนวทาง              พร้อมเล่าประสบการณ์ในการทำ พร้อมทั้งสอดแทรกการนำกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้
             เพื่อให้การเพิ่มผลผลิตสำเร็จผล
          • แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
          • ปัญหาที่พบมากในกระบวนการผลิต อธิบายปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นข้อ ๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ
          • การสร้างทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมตัวอย่างประกอบสนุกสนาน
          • ส่วนประกอบการปฏิบัติงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงาน อธิบายเห็นภาพชัดเจน              ในส่วนของแนวทางการทำงานให้มีคุณภาพใน 8 ชั่วโมง สามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับทุกตำแหน่งงาน

เหมาะสำหรับ
          พนักงานระดับปฏิบัติการ (ล่าง) / หัวหน้างาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ & กำลังใจให้อยากทำงาน

ประโยชน์
           อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย รับประกันความสนุก ตลอดแผ่น

จุดเด่น
           เป็นการสอนแบบเฮฮา สนุกสนาน พร้อมทั้งสอดแทรกสาระ ไม่น่าเบื่อ

ราคา
          VCD (1 แผ่น 1 ชั่วโมง) 2,000 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>