คลิกขวาเลือก Save Target As...
การยศาสตร์ (Ergonomics)
กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาสุขภาพี

รหัส v05

 

ผู้สอน
อาจารย์ วิชัย ณ เอดีโฟร์


          การจะทำงานได้ดีแค่ไหนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้หรือความขยันเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการทำงาน อุปกรณ์ต่างๆ ลักษณะท่าทางในการทำงาน ว่ามีสภาพเหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานแค่ไหน และเราจะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างไรให้สอดคล้องเหมาะสมกับงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
          1. เข้าใจความหมาย และมองเห็นความสำคัญของการยศาสตร์ที่มีผลต่อการทำงาน
          2. เข้าใจวิธีการปรับใช้องค์ความรู้เรื่องการยศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสุขภาพของตนเองในขณะเดียวกันได้
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

เนื้อหา

          1. การยศาสตร์คืออะไร
          2. ความสำคัญของการยศาสตร์
          3. ผลกระทบของการทำงานไม่ถูกวิธี
          4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวในการทำงาน
          5. การบริหารร่างกายเพื่อลดความเมื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อ อันเนื่องงมาจากการทำงาน

เหมาะสำหรับ
          ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานระดับปฎิบัติการ

ราคา
         VCD  1 แผ่น 1ชม. 2,000 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 


----------------------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>