หลักสูตร JSA - Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

รหัส v06

 

ราคา
         DVD 1 ชุด 4 แผ่น 5 ชม. ราคา 2,900 บาท พร้อม Power Point Soft File ตำราประกอบการอบรม และ ข้อสอบพร้อมเฉลย เพื่อใช้วัดผล Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,900 บาท ลด 50% เหลือ 1,450 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 


----------------------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>