คลิกขวาเลือก Save Target As...
- กลยุทธสู่ความสำเร็จในการบริหาร & จัดการ

รหัส v09

ผู้สอน
อาจารย์ สุขุม ณ เอดีโฟร์

แผ่นที่ 1
กลยุทธสู่ความสำเร็จในการบริหาร & จัดการ
       << คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VCD >>

แผ่นที่ 2
หลักเกณฑ์ในการปกครองลูกน้อง
                         << คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VCD >>

แผ่นที่ 3
ทักษะจำเป็นของผู้จัดการ / นักบริหาร
                  << คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VCD >>

แผ่นที่ 4
การสร้างบรรยากาศให้เกิดการทำงานเป็นทีม
       << คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VCD >>

แผ่นที่ 5
วิธีการสร้างศรัทธา & จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา    
   << คลิกเพื่อดูตัวอย่าง VCD >>


ราคา

         VCD  5 แผ่น 6 ชม. 3,300 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,300 บาท ลด 50% เหลือ 1,650 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

--------------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>