การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance

รหัส v100

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 

เนื้อหา
- ประเภทการบำรุงรักษา / ภาพการบำรุงรักษาเชิงวางแผน
- ผลเสียเนื่องจากการขัดข้องของเครื่องจักรในสายการผลิต
- ต้นทุนวงจรอายุของเครื่องจักร
- ดัชนีชี้วัดการบำรุงรักษา
- การคำนวณหาค่าเวลาเฉลี่ยการชำรุดและเวลาเฉลี่ยการซ่อมบำรุง ( MTBF, MTTR)
- การจัดทำแผนงานการบำรุงรักษาและเป้าหมาย
- การบำรุงรักษาตามคาบเวลา และเชิงพยากรณ์
- ระบบสารสนเทศการบำรุงรักษา : Thai CMMS

ราคา 1 ชุด 2 ดิสท์ 550บาท/ ดิสท์ จาก 550 ลด 50% เหลือ 275 บาท (ราคาลดนี้ หมดเขต 31 ม.ค. 2561)

 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>