การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา - HRM for Supervisor

รหัส v102

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 

เนื้อหา
     แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคล  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ระบบ  บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบ/ขอบข่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ทักษะในการบริหารคน

ราคา 1 ชุด 2 ดิสท์ 450บาท/ ดิสท์ จาก 450 ลด 50% เหลือ 225 บาท (ราคาลดนี้ หมดเขต 31 ม.ค. 2561)

 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>