คลิกขวาเลือก Save Target As...
สุขลักษณะสำหรับผู้ปฏิบัติงานอาหาร Food Safety Awareness

รหัส v104

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
- ความเป็นมาของมาตรฐาน
- รูปแบบของมาตรฐานในระบบ Food Safety
- ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP/ HACCP/ BRC/ IFS/ ISO-22000 และการเปรียบเทียบ
- การจัดเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการประยุกต์ใช้มาตรฐานอาหารต่างๆ
- แนวทางในการตรวจประเมินจาก Certify body
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>