คลิกขวาเลือก Save Target As...
การวางแผนภาษีอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

รหัส v107

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     วางแผนภาษีภาษีอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด จะกล่าวถึงการวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบ เนื่องจากภาษีเป็นสิ่งที่ควรตรวจสอบ และควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>