คลิกขวาเลือก Save Target As...
ภาวะผู้นำและการจัดการภายในองค์กร

รหัส v108

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     ภาวะผู้นำและการจัดการภายในองค์กร จะอธิบายถึงภาวะการเป็นผู้นำ ว่าการจัดการองค์กรที่ดีนั้น ควรทำเช่นไร และทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>