คลิกขวาเลือก Save Target As...
การบริหารงานบุคคล/กลเม็ดในการสัมภาษณ์

รหัส v109

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     การบริหารงานบุคคล เป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารโดยจะกล่าวถึงนโยบาย การบริหารบุคคล ข้อกฎหมายในการบริหารงานบุคคลรวมทั้งปัญหาในการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล และ เทคนิคและกลเม็ดในการสัมภาษณ์ นำเสนอถึงกระบวนการสรรหาบุคลากร, ขั้นตอนของการสัมภาษณ์, รูปแบบของการสัมภาษณ์, การเตรียมตัวในฐานะผู้สัมภาษณ์ แนวทางเทคนิค และกลเม็ดที่สามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับการนัดสัมภาษณ์
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>