คลิกขวาเลือก Save Target As...
การจัดทำใบพรรณาหน้าที่งาน

รหัส v110

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     การทำงานตามที่ได้รับการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่อย่างถูกต้อง ชัดเจน ด้วยการจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) ซึ่งจะเป็นหลักในการนำไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพกระบวนการขั้นตอนการจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งานที่เหมาะสม มีความสมบูรณ์ชัดเจน และข้อควรคำนึงในการจัดทำ
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>