คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคนิคการบริหารโรงงานเชิงปฏิบัติ

รหัส v116

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     นำเสนอในหลักการวางแผนการผลิต, ขั้นตอนในการผลิตรวมถึงการปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการวางแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ทำไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถใช้บุคลากร เครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>