คลิกขวาเลือก Save Target As...
จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร

รหัส v117

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
- จป.หัวหน้างานและจป.บริหาร คือใคร?
- กิจการประเภทใดที่ต้องมี จป.หัวหน้างานและจป.บริหาร?
- จป.หัวหน้างานและจป.บริหาร มีหน้าที่?
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>