คลิกขวาเลือก Save Target As...
BENCHMARKING: I หนทางสู่ความเป็นเลิศ

รหัส v118

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกที่มี ความสำคัญที่สุดที่จะใช้ในการนำองค์กรให้อยู่รอดและเป็นกระบวนการบริหารที่ ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการแข่งขันโดยมุ่งให้แต่ละองค์กร ได้สำรวจตัวตนเองและยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อปรับสภาพกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารหรือการผลิต ให้ไปสู่สิ่งสี่งที่ดีกว่าด้วยการเปรียบเทียบและตั้งเป้าหมายกับบุคคลอื่น หน่วยงานอื่นหรือประเทศอื่น
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>