เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

รหัส v12

ผู้สอน
อาจารย์ สุขุม ณ เอดีโฟร์

ราคา

         VCD  4 แผ่น 4 ชม. 3,500 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,750 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
 

----------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>