หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
รหัส v127

ผู้สอน
          อาจารย์ เหม ณ เอดีโฟร์  

ราคา
           DVD 12 ชั่วโมง ราคา 2,700 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,700 บาท ลด 50% เหลือ 1,350 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>