Visual Control การควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อลดข้อผิดพลาดในงาน

รหัส v15

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 

ราคา 1 ชุด 1 ดิสท์ 550 บาท 

( ราคาลดหนักมากนี้ ใช้ได้ถึง 30 พ.ย.2558 )

 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>