คลิกขวาเลือก Save Target As...
วิธีการตีความข้อกำหนด (Requirement)
ISO 9001:2000 และการนำระบบนี้ไปปฏิบัติ
 

รหัส v23

 
ผู้สอน
อาจารย์ ธารินทร์ ณ เอดีโฟร์

          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) เป็นวิศวกรฝ่ายผลิตอยู่โรงงาน 5 ปี แล้วมาเป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพต่างๆ ร่วม 10 ปี ก่อนจะมาเป็นผู้ตรวจประเมินระบบอยู่หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในปัจจุบัน

เนื้อหา
          เล่าที่มาที่ไปของ ISO 9001:2000 ว่าองค์กรจะได้อะไรเมื่อนำไปปฏิบัติ อธิบายตีความข้อกำหนดทุกข้อ อย่างละเอียดพร้อมแนะแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติในลักษณะการพูดยกตัวอย่าง มิใช่มาอ่าน Power Point ให้ฟัง รวมทั้งเล่าถึงขั้นตอนการเตรียมทำระบบ ตลอดจนเตรียมตัวเพื่อสอบขอการรับรอง (หรือสอบตรวจติดตาม Surveillance Audit) จาก CB

ราคา
           VCD 1 ชุด มี 4 แผ่น 4 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท + แถมเอกสารประกอบการบรรยาย (ไม่ต้องจดเอง) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
         ผู้ที่ต้องทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับระบบ หรือจัดทำระบบแล้วต้องการทบทวนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการที่จะนำระบบไปปฏิบัติ หรือปฏิบัติตามระบบ

ประโยชน์
           ใช้เป็นแนวทางให้เห็นภาพรวมของการเข้าระบบก่อนจ้างที่ปรึกษา

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>