คลิกขวาเลือก Save Target As...

เทคนิคและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ
ISO 9001:2008 (Internal Quality Audit)
 

( *** เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด *** )

รหัส v24.1
ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวัฒน์ ณ เอดีโฟร์


เนื้อหา
           • เป็นการถ่ายทำทั้งวันติดต่อกันเหลือ 3 ชม. เกี่ยวกับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ (ISO9001:2008)
           • อธิบาย ในส่วนของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ ISO9001:2008 แต่ละข้อกำหนดอย่างละเอียด พร้อมทั้งแนะ
           • แนวทางในการตั้งคำถาม โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง ยกตัวอย่างประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
           • อธิบายแนวคิดในการตรวจประเมินระบบคุณภาพแนะให้เห็นความสำคัญของการตรวจติดตามระบบ
           • อธิบายให้เห็นกระบวนการตรวจติดตามระบบ การเตรียมการ การดำเนินการตรวจ การรายงานผลการตรวจ
           • การทวนสอบพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข
           • อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด การเขียน CAR อย่างละเอียดสามารถ
           • นำไปใช้ได้จริง

ราคา
           VCD 1 ชุด (มี 2 แผ่น) เพียง 2,600 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,600 บาท ลด 50% เหลือ 1,300 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          
หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ทีมงานตรวจติดตามและผู้ถูกตรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจติดตาม รวมทั้งเป็นแนวทางในการรับการตรวจติดตาม รวมทั้งส่วนงานอื่นๆ ที่ต้องการทราบระบบ
การตรวจติดตาม ISO9001:2008

ประโยชน์
          
อาจารย์มองกล้อง (รูปหล่อด้วยนะ) เหมือนอาจารย์สอนสด ๆ และมี Power Point
ประกอบการอบรมเข้าใจง่าย สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย

 

 
----------------------------------------
 
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>