วิธีการตีความข้อกำหนด (Requirement)
ISO 14001:2004 และการนำระบบนี้ไปปฏิบัติ

รหัส v27

ผู้สอน
อาจารย์ อาดิษ ณ เอดีโฟร์

          ปริญญาโทด้าน Industrial Environment Management เคยทำงานบริษัทตั้งแต่จบจนถึงระดับจัดการ แล้วหันมารับงานวางระบบที่ปรึกษาระบบ ISO 14001 ให้หลายสิบองค์กรอยู่หลายปี ก่อนจะผันตัวเองมาเป็นหัวหน้า
ผู้ตรวจประเมินระบบให้กับองค์กรที่เป็นผู้ให้การรับรองในปัจจุบัน
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองระบบสิ่งแวดล้อม, เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
ระบบ ISO 14001 อยู่ที่สถาบันรับรองมาตรฐานที่มีชื่อเสียงที่สุด!! แห่งหนึ่ง

เนื้อหา
          * เป็นบันทึกการอบรมสดทั้งวัน เกี่ยวกับ ISO 14001:2004 version ใหม่
          * เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของ Version ใหม่และเก่า เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง
          * บรรยายข้อกำหนดแต่ละข้อ พร้อมกับแทรกคำถามของผู้เข้าอบรม และมีการยกตัวอย่างประกอบ สนุก!!
             เล่าจากประสบการณ์จริงของอาจารย์
          * สรุปสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเพื่อขอการรับรอง ISO 14001: 2004 จาก CB ดีมาก!! หาอ่านที่ ใดไม่ได้

ราคา

           VCD 1 ชุด (มี 4 แผ่น 4 ชั่วโมง) ราคา 2,500 บาท แถมคู่มือประกอบการสอน ใช้ประกอบการดู VCD
จะได้ไม่ต้องจดเอง Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
         * บริษัทที่ยัง “ไม่เคยทำ” ISO 14001 หรือ “กำลังทำอยู่” สำหรับใช้ทบทวน ทำความเข้าใจในการทำ
            ระบบทั้ง version เก่า 1996 และ version ใหม่ 2004
          * เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบ ISO14001 จาก Version เก่าเป็น Version ใหม่ หรือผู้ที่
             ต้องการทำระบบ ISO14001 version ใหม่เลย

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>