วิธีระบุและเทคนิคการประเมินประเด็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect
Identification and Evaluation)
 

รหัส v31

ผู้สอน
อาจารย์อาดิษ ณ เอดีโฟร์


วัตถุประสงค์
          เพื่อเข้าใจหลักการของการระบุและประเมินประเด็นปัยหาสิ่งแวดล้อม ( Env. Aspect )

เนื้อหา

          1. Env. Aspect คืออะไร ? ความสำคัญของการระบุและประเมิน Aspect
          2. ข้อกำหนดของ ISO 14001 กับ Env. Aspect
          3. การระบุประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect)
                    - ทำอย่างไร? แนวคิด และเทคนิคของการระบุ Aspect : กิจกรรมกลุ่ม
          4. การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect)
                    - สาเหตุที่ต้องประเมิน และปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
                    - เทคนิคของการประเมิน Aspect : กิจกรรมกลุ่ม
          5. ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (Significant Aspect)
                    - ความสำคัญของ Significant Aspect
                    - Significant Aspect กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ราคา
           จำนวน 3 แผ่น เวลา 3 ชั่วโมง ราคา 2,700 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,700 บาท ลด 50% เหลือ 1,350 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!เหมาะสำหรับ
           EMR, เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร และทีมงานจัดทำระบบ ISO14001:2004

ประโยชน์
           สามารถระบุและดำเนินการประเมินประเด็นด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ว่ามีอะไรบ้าง และจัดระดับความรุนแรงของปัญหาให้สอดคล้องกับการแก้ไขควบคุมได้ตามความจำเป็นและลำดับเร่งด่วน

 

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>