การปรับระบบจาก QS 9000/ISO 9000 เป็น
ISO/TS 16949 ในมุมมองของผู้ตรวจประเมิน
 

รหัส v35

 
ผู้สอน
ทีมผู้ตรวจประเมินจาก CB ชั้นนำ

เนื้อหา

           - ISO/TS 16949 คืออะไร ? จุดเริ่มต้นมาจากไหน ? อะไรคือจุดสำคัญที่แตกต่างระหว่าง QS 9000 กับ
              ISO/TS 16949 ? ทำไมต้องเปลี่ยนจากระบบ QS 9000 ไปเป็น ISO/TS 16949 ?
           - อะไรคือสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มบ้าง เมื่อต้องทำระบบ ISO/TS 16949 ?
           - กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดในการตรวจประเมินมีอะไรบ้าง เราต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อรับการตรวจประมิน
           - สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Nonconformity) อะไรบ้างที่ Auditor (CB) พบเป็นประจำเวลาเมื่อไป
              ตรวจประเมินระบบ ISO/TS 16949
           - ตีความข้อกำหนดในแต่ละข้อ พร้อมยกตัวอย่างวิธีการนำไปปฏิบัติ
           - อะไรคือจุดสำคัญที่ Auditor (CB) จะต้องตรวจสำหรับข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ พร้อมแนะนำ
              การเตรียมตัวเพื่อให้สอบผ่านได้ใบรับรอง

ราคา
           VCD 1 ชุด (4 แผ่น 4 ชั่วโมง) ราคา 2,600 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม (ไม่ต้องจดเอง) *(ราคาที่เสนอยังไม่รวม VAT 7%) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,600 บาท ลด 50% เหลือ 1,300 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
           VCD เรื่อง Lean Manufacturing การผลิตแบบลีน สู่สากล ( ตอนที่ 1 )

 

เหมาะสำหรับ
           ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO/TS 16949 ซึ่ง VCD ชุดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มทำระบบนี้ หรือสำหรับบริษัทที่ต้องการจะเปลี่ยนระบบ QS 9000 ไปเป็น ISO/TS 16949 ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมบ้าง

ประโยชน์
           อาจารย์สอนแบบเน้นสาระล้วนๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบ มองเห็นภาพได้ง่าย ถ่ายทำการอบรมที่โรงแรม ซื้อ VCD บันทึกการอบรมชุดนี้ไปชม เท่ากับท่านไม่ต้องไปเข้าอบรมซึ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงกว่า

 

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>