วิธีรวมระบบปฏิบัติ ISO 9001 +
ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001

รหัส v42

 

ผู้สอน
อาจารย์ วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์

          - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) และปริญญาโท ถึง 3 สาขา
          - ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายคุณภาพในโรงงานมา 4 ปี
          - แล้วมาเป็นที่ปรึกษางานระบบ ISO ต่างๆ จนปัจจุบัน
          - เป็นผู้ตรวจประเมินระบบอยู่กับ CB ชื่อดัง 2 แห่ง
          - ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา

เนื้อหา

(ที่ถ่ายทำ)   - อธิบายทบทวนข้อกำหนดของแต่ละระบบ (ที่ถ่ายทำ)
                  - เปรียบเทียบข้อแตกต่าง & ความซ้ำกันของแต่ละข้อกำหนด
                  - อธิบายความเหมือนของทั้ง 3 ระบบ
                  - แนะนำการเชื่อมโยงของทั้ง 3 ระบบ
                  - วิธีนำทั้ง 3 ระบบไปปฏิบัติในคราวเดียวกัน

การนำเสนอ
          เป็นการอบรมพนักงาน 1 วันเต็ม ถ่ายทำได้ภาพ และเสียงที่ชัดเจน

ราคา
          2 แผ่น 2 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท พร้อมเอกสารประกอบการอบรม (Power Point) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

ข้อสังเกต
          อาจารย์ วิบูลย์ เตชะไพศาลกุล เป็นอาจารย์ที่จบมาทางด้านวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมยอดเยี่ยม) ชำนาญเรื่อง
มอก. / OHSAS 18001 เป็นพิเศษ รวมทั้ง ISO 14001 และ ISO 9000 ซึ่งในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญที่สอนได้ทั้ง 3 ระบบไม่เกิน 10 ท่าน

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>