คลิกขวาเลือก Save Target As...
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และเทคนิคการแจ้งผลการประเมินนั้น

รหัส v47.1

 
ราคา
        แถม V.47
        - VCD เรื่อง เทคนิคการประยุกต์ใช้ KPI (Key Performance Indicator) & BSC (Balanced Scorecard) จำนวน 4 แผ่น
        - VCD เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเทคนิคการแจ้งผลการประเมินนั้น จำนวน 1 แผ่น

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>