คลิกขวาเลือก Save Target As...
วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมินภายใน
มอก./OHSAS 18001:2007 (Internal Audit)

รหัส v52.1

 
ผู้สอน
อาจารย์ สมชาย ณ เอดีโฟร์
          ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001 & ISO14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ประสบการณ์การทำงานโรงงานกว่า 10 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
          ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานสากลให้กับบริษัทต่าง ๆ

เนื้อหา
          แผ่นที่ 1
          - แนะนำ OHSAS 18001:2007 และที่มาทำไมต้องนำระบบนี้มาใช้ รวมทั้งประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติ
          - อธิบายความสัมพันธ์ กับ มอก.18001:2007
          - ข้อกำหนดมีอะไรบ้าง อธิบายและยกตัวอย่าง
          แผ่นที่ 2
          ถาม-ตอบ เจาะลึกปัญหาเกี่ยวกับการนำระบบไปปฏิบัติ อาทิ…
          - การประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ จะเริ่มจากจุดใด?
          - ต้องใช้ Record อะไรบ้าง เพื่อเตรียมให้ผู้ตรวจประเมินตรวจ ยกตัวอย่าง พร้อมอธิบาย
          - กฎหมายอะไรบ้าง ที่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติ(แนะนำแบบฟันธง) และ Trick ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          - แนะนำการประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ราคา
          VCD 3 แผ่น CD Power Point 1 แผ่น เพียง 3,000 บ. Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,500 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

กลุ่มเป้าหมาย
          แผ่นที่ 1 เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการทำความรู้จักกับมาตรฐานนี้
          แผ่นที่ 2 เหมาะสำหรับโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบนี้แล้วมีความเข้าใจแล้วในระดับหนึ่งแล้ว
 
 

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>