การตีความข้อกำหนด ISO 14001 +
มอก./OHSAS 18001 กับการนำทั้ง 2 ระบบไปปฏิบัติ

รหัส v54

 
ผู้สอน
อาจารย์ สมชาย ณ เอดีโฟร์

          ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001 & ISO14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18000 ประสบการณ์การทำงานโรงงานมากว่า 10 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ และได้รับการรับรองระบบกว่า 20 แห่ง

เนื้อหา

          * อธิบายโครงสร้างขอบข่ายของข้อกำหนด ISO14001 และ ISO18001 โดยเปรียบเทียบให้เห็นควบคู่ทั้ง 2 ระบบ
          * อธิบายข้อกำหนด ISO14001 และ ISO18001 เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของทั้ง 2 ระบบ
             ในแต่ละข้อกำหนดอย่างชัดเจน ไม่น่าเบื่อ ประกอบกับการเล่าประสบการณ์จริงที่เคยทำระบบมา
          * อธิบายเกณฑ์ในการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
          * กฏหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้กับงาน
          * แนวทางในการกำหนด นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโดยรวมทั้งในส่วนของสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
             และความปลอดภัย
          * แนวทางในการควบคุมระบบบเอกสารโดยรวมทั้ง 2 ระบบ

ราคา
          VCD 1 ชุด (2 แผ่น 2 ชั่วโมง) 2,000 บาท พร้อมเอกสารประกอบการอบรม (ราคาที่เสนอยังไม่รวม VAT 7%) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          ผู้จัดการคณะกรรมการ หรือส่วนงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ ISO14001 และ ISO18001 รวมทั้งบริษัทที่ต้องการรวมระบบทั้ง 2 ระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทำระบบและไม่ยุ่งยาก

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย รับประกันความสนุก พนักงานเกิดความสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>