บทบาทและหน้าที่ของ QMR & EMR

รหัส v56

 
เนื้อหา
          วิทยากรอธิบายถึงสิ่งที่ QMR & EMR จำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ
          QMR & EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารในการดูแลระบบคุณภาพและ/หรือสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ต้องทำ อะไรบ้าง?
                                อธิบายละเอียด พร้อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์
          QMR & EMR ต้องตรวจและควบคุมดูแลระบบเอกสารทั้ง QM, WP, WI ฯลฯ อย่างไร?
                                เทคนิคอย่างไรในการทำ (หรือให้เจ้าหน้าที่ดูแลจัดทำเอกสาร
                                DC = Document Control) แก้ไขเอกสารข้างต้นอย่างไร?
          QMR & EMR ต้องดูแลควบคุมเอกสารทั้งระบบให้ทันสมัยอย่างไร?
          QMR & EMR ต้องรับทราบ รับเรื่องทำหน้าที่วางระบบ ISO 9000 หรือ ISO 14000 และวิธีการประสานงาน
          QMR & EMR ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องในแต่ละข้อกำหนดของ ISO 9000 / ISO 14000
          ชมบันทึกการอบรมเรื่องนี้แล้วจะทำให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของ QMR – EMR ได้อย่างมีเทคนิคและถูกต้องสมบูรณ์ดังที่ควรจะเป็น ซึ่งจะทำให้ท่านทำงานได้ “เป็น” และง่ายขึ้น เพราะเรียนรู้จากผู้สอน ซึ่งเคยเป็นทั้ง QMR & EMR มาก่อน

ราคา
          จำนวน : 10 แผ่น 10 ชั่วโมง ราคา 3,800 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,800 บาท ลด 50% เหลือ 1,900 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
 


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>