Modern Maketing Management

รหัส v57

 
ผู้สอน
อ.เสรี ณ เอดีโฟร์

เนื้อหา
          เป็นเรื่องของ Modern Marketing Management ซึ่งหลังจาก ปี 2,000 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาด ที่ทำให้เราต้องมีการปรับตัว เพื่อให้เหนือหรือทันคู่แข่งขันได้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดดังกล่าวเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง ทำไมต้องเปลี่ยนจาก 4P เป็น 4C เพื่อให้ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด หรือการค้าในภาวะปัจจุบัน
           อะไรคือสิ่งสำคัญ 6 ประการที่เราต้องคำนึงถึง และให้ความสำคัญ เพื่อให้สินค้าหรือบริการของเราเป็นที่หนึ่ง และเป็นที่ต้องการของลูกค้า หรือผู้อุปโภคบริโภคอย่างแท้จริง

ราคา
         VCD  1 แผ่น 1 ชม. 1,250 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 1,250 บาท ลด 50% เหลือ 625 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!


 


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>