คลิกขวาเลือก Save Target As...
วิธีรวมระบบปฏิบัติการ ISO 9001 + ISO 14001

รหัส v60

 
ผู้สอน
อาจารย์ วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์

          ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโทถึง 3 สาขา ทำงานเป็น ผจก.ฝ่ายคุณภาพในโรงงานมา 4 ปี เป็นที่ปรึกษาระบบต่าง ๆ และผู้ตรวจติดตามระบบในนามของ Certified Body ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

          * แนะแนวทางในการจัดทำระบบคุณภาพ (ISO9001:2000) ร่วมกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
          * การรวมระบบการจัดการด้านคุณภาพ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทางในการตั้งชื่อระบบ
             เพื่อให้เข้าใจง่าย ไม่สับสน ชี้แจงให้เห็นถึงการปรับรวมระบบที่เข้าใจง่ายขึ้น
          * อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อกำหนด ISO9001 และ ISO14001 พร้อมยกตัวอย่างประกอบ              
             จากประสบการณ์จริงให้เห็นชัดเจนว่าในแต่ละข้อกำหนดของ 2 ระบบนี้ ข้อใดที่ร่วมกันปฏิบัติ
             ข้อใดที่ต้องแยกกันปฏิบัติ
          * อธิบายการรวมข้อกำหนด การควบคุมเอกสาร และการควบคุมบันทึกคุณภาพ อธิบายเข้าใจง่าย
             สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เห็นภาพ
          * การจัดทำคู่มือคุณภาพร่วมกัน 2 ระบบ เข้าใจง่าย กระชับ และไม่ผิดจากข้อกำหนด
          * อธิบายข้อกำหนด ISO9001 และ ISO14001 ที่จำเป็นต้องจัดทำในรูปของเอกสารการปฏิบัติงาน

ราคา
          VCD 1 ชุด (2 แผ่น) 2.3 ชั่วโมง 2,000 บาท แถมเอกสารประกอบการอบรม ฟรี!! Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน, ผู้บริหา, ทีมงานที่จัดทำระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังคิดจะทำระบบร่วมกัน หรือทำระบบแล้วและต้องการปรับรวมระบบให้ง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยาก

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง เหมือนอาจารย์สอนสด ๆ และมีตัวอย่างข้อกำหนดที่แตกต่างของ ISO9001 และ ISO14001 เห็นชัดเจนเป็นข้อๆ สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย
 

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>