วิธีการนำข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.
8001:2546 & SA 8000 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

รหัส v69

 
          ในขณะที่การแข่งขันด้านการค้ากำลังจะเปิดเสรีทั่วโลก ก็ได้มีการเรียกร้องให้บริษัทคู่ค้านำเรื่องมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นข้อกำหนดทางการค้าทุกครั้งที่มีการเจรจาการค้ากัน นอกเหนือการบริหารคุณภาพ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบกิจการการส่งออก ผู้รับจ้างผลิตสินค้าจากบริษัทต่างชาติไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องจัดทำตามที่กำหนด

          ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบกิจการเพื่อการส่งออก ผู้รับจ้างผลิตสินค้าจากบริษัทต่างชาติ และผู้
ที่ต้องการจะยกมาตรฐานคุณภาพสินค้าและแรงงานเพื่อความได้เปรียบทางการค้า ต้องตื่นตัว ทำการศึกษา และนำมาตรฐานแรงงานเอกชนและมาตรฐานแรงงานไทย หรือ มรท.
8001-2546 & SA 8000 มาปฏิบัติใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

          ท่านสามารถเรียนรู้ และเข้าใจมาตรฐานแรงงานทั้ง 2 อย่างโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้...
          - ที่มาของ มรท. 8001-2546 & SA 8000
          - ทำไมต้องทำ ใครบ้างที่ต้องทำ ทำแล้วได้ประโยชน์อะไร?
          - ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง มรท. 8001-2546 กับ SA 8000
          - การตีความและเจาะลึกข้อกำหนด มรท. 8001-2546 & SA 8000
          - ทำอย่างไรไม่ให้ยุ่งยาก ใช้เวลาน้อย และตรงจุด
          - เทคนิคการรวมระบบ (integrate)
          - เทคนิคการจัดทำเอกสารร่วมกับระบบอื่นๆ
          - การเตรียมรับการให้การรับรอง

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบุคคล คณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการสวัสดิการที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน การทำงานล่วงเวลา การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สวัสดิการ เป็นต้น ทำงานได้ง่ายขึ้น ใช้เป็นบรรทัดฐานที่ไม่ทำให้หลุดกฎหมายแม้แต่ข้อเดียว ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ แรงงานสัมพันธ์ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารอย่าง Document Control จะได้รับรู้เทคนิคการจัดการรวมเอกสารเข้ากับระบบมาตรฐานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, มอก. 18001, GMP, HACCP เป็นต้น ช่วยลดภาระและเวลาในการจัดทำเอกสาร

มรท. 8001-2546 & SA 8000 เพิ่มโอกาสทางการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ราคา
         VCD  4 แผ่น 4 ชม. 2,200 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,200 บาท ลด 50 % เหลือ แผ่นละ 1,100 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>