ฝึกอบรมวิทยากร Train the Trainer พัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนภายในองค์กร และ วิทยากรมืออาชีพ

รหัส v74

 
ผู้สอน
อ.สุขุม นวลสกุล
อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ


ราคา
          จำนวน 6 แผ่น ราคา 3,800 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,800 บาท ลด 50% เหลือ 1,650 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>