Just In Time (JIT)
เทคนิคการผลิตแบบทันเวลาพอดี

รหัส v75

 
ผู้สอน
อาจารย์สมชาย ณ เอดีโฟร์

          ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO 9001 & ISO 14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบอาชีว-อนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ประสบการณ์การทำงานโรงงานกว่า 10 ปี ก่อนเข้ามาร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
          ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ และได้รับการรับรองระบบกว่า 20 แห่ง

เนื้อหา

          - อธิบายว่า JIT (การผลิตแบบทันเวลาพอดี) คืออะไร และหากวางระบบ JIT แล้วจะช่วยให้ลดต้นทุน
            เพิ่มผลผลิตองค์กรของท่านได้อย่างไร
          - JIT สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของท่านได้เพราะอะไร
          - การเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรนั้นทำกันอย่างไร ทำระบบนี้แล้วเพิ่มผลผลิตได้แค่ไหน
          - ระบบ KANBAN คืออะไร ทำระบบนี้แล้วช่วยให้ได้งานเร็วขึ้นเท่าไร อย่างไร
          - เทคนิคในการลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรมีอะไรบ้าง สามารถช่วยลดเวลาในการผลิตได้แค่ไหน
          - ระบบดึง-ระบบดัน ตามระบบของญี่ปุ่นนั้นทำกันอย่างไร สามารถช่วยเรื่องสินค้าคงคลังได้อย่างไร
          - เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในการผลิตนั้นมีอะไรบ้าง เทคนิคเหล่านี้สามารถใช้ได้กับกระบวนการไหนบ้าง
            อย่างไร

ราคา
          VCD 1 ชุด (4 แผ่น 4 ชม.) ราคา 2,800 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม (ไม่ต้องจดเอง) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,800 บาท ลด 50% เหลือ 1,400 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ฝ่ายผลิต, พนักงานในบริษัทที่ต้องการพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต และเพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน และทำให้องค์กรของท่านนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้น

จุดเด่น
          อาจารย์สอนแบบเฮฮา ได้สาระ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบ มองเห็นภาพได้ง่าย ถ่ายทำการอบรมที่โรงแรม ซื้อ VCD บันทึกการอบรมชุดนี้ไปชม เท่ากับท่านไม่ต้องไปเข้าอบรมให้เสียเวลา และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>