คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคนิคปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective & Preventive Action)

รหัส v80

 
ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วศิน ณ เอดีโฟร์

          - ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          - ประสบการณ์งานวางระบบ ISO มากกว่า 10 ปี

เนื้อหา

          - ทำความรู้จักกับ CAR (Corrective Action) และ PAR (Preventive Action)
          - ปัญหาขององค์กร และแนะวิธีการจำแนกปัญหา
          - แนะแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหา พร้อมตัวอย่างชัดเจน
          - แนะแนวทางปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
          - ขั้นตอน และเทคนิคการแก้ไข/ป้องกัน โดยละเอียด
          - แนะวิธีทำความเข้าใจกับปัญหา และลักษณะ/อาการปัญหา
          - สอนวิธีวางแผนปฏิบัติการแก้ไขที่อาการของปัญหา เพื่อให้เกิดผลชั่วคราว มีการปฏิบัติ และทวนสอบ
          - แนะวิธีหาและทวนสอบสาเหตุที่แท้จริง
          - แนะวิธีปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวรที่ต้นเหตุ

ราคา
          VCD 1 ชุด 3,100 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,100 ลด 50% เหลือ 1,550 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการโรงงานทุกแผนก

ประโยชน์
          1. ชมบันทึกการอบรมนี้แล้วจะเข้าใจความสำคัญ และตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
          2. ได้เรียนรู้ เรียนลัดถึงเทคนิควิธีการแก้ไข และป้องกันที่มีประสิทธิผล
          3. สามารถนำเทคนิควิธีที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
          4. จะเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเชิงรุกได้อย่างชัดเจน ตรงเป้าหมาย
          5. หน่วยงานจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี เนื่องจากรู้จักวิธีวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>