คลิกขวาเลือก Save Target As...
“ Uncertainty of Measurement ”
เทคนิคและวิธีการประเมินความไม่แน่นอนในการวัด

รหัส v84

ผู้สอน
ผศ. ดร. ก่อเกียรติ ณ เอดีโฟร์


วัตถุประสงค์ :
           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถเข้าใจหลักการ วิธีการหาค่าของ UNCERTAINTY เพื่อนำมาใช้ในการรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หัวข้อการฝึกอบรม :
           1. พื้นฐานของระบบการวัด
           2. กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
           3. อะไรคือความไม่แน่นอนในการวัด
           4. แนวคิดทางสถิติและความไม่แน่นอน
           5. แหล่งที่มาที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการวัด
           6. การประมาณช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval)
           7. การประเมินความไม่แน่นอนในการวัด
           8. Workshop การประเมินความไม่แน่นอนในการวัด

ราคา
          1 ชุด 4 แผ่น 4 ชม. ราคา 3,200 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,200 ลด 50% เหลือ 1,600 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!เหมาะสำหรับ
          1. QMR : ผู้จัดการดูแลระบบ ISO 9000, ISO/TS 16949
          2. QC : ผู้เป็นคนดูแล – รับผิดชอบในการสอบเทียบ หรือ นำเครื่องมือวัดต่างๆ ไปสอบเทียบ
          3. ฝ่ายผลิต, ฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นผู้ใช้งานและควบคุมเครื่องมือวัน
          4. โรงงานที่กำลังทำหรือกำลังจะสอบ ขอใบรับรองระบบ ISO 9000, ISO/TS 16949
          5. Consultant ผู้เป็นที่ปรึกษาช่วยโรงงาน/บริษัท จัดทำระบบ ISO ฯลฯ
          6. โรงงานหรือหน่วยงานที่สอบไม่ผ่าน (ติด CAR) ในเรื่อง Calibration การสอบเทียบเครื่องมือวัด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
          ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถเข้าใจหลักการ วิธีการหาค่าของ Uncertanty เพื่อนำมาใช้ในการรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด และได้รู้วิธีการเลือกเครื่องมือวัดบางชนิดไปสอบเทียบ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนได้อย่างมาก

 

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>