คลิกขวาเลือก Save Target As...
“ Certificate Reading ”
การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
เพื่อควบคุมเครื่องมือวัด
 

รหัส v85

ผู้สอน
ผศ. ดร. ก่อเกียรติ ณ เอดีโฟร์


วัตถุประสงค์ :
           1. บอกองค์ประกอบสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
           2. อธิบายคำศัพท์เฉพาะที่มีความสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
           3. บอกหลักเกณฑ์ในการตีความผลสอบเทียบเครื่องมือวัดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
           4. ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากใบรายงานผลการสอบเทียบ
           5. บอกผลกระทบของผลการสอบเทียบต่อผลกระทบของการวัดได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม :
           1. ปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นยำของการวัด
           2. เทคนิคการหาค่าแก้ไขและค่าความไม่แน่นอนของการวัด
           3. ผลของการสอบเทียบต่อการควบคุมเครื่องมือวัด
           4. องค์ประกอบของใบรายงานผลการสอบเทียบ
           5. คำศัพท์หรือนิยามที่ปรากฎในใบรายงานผลการสอบเทียบ
           6. แนวทางการตีความผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
           7. กรณีศึกษาการใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบประกอบการวัด

ราคา
          1 ชุด 4 แผ่น 4 ชม. ราคา 2,300 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,300 ลด 50% เหลือ 1,150 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!เหมาะสำหรับ
          1. QMR : ผู้จัดการดูแลระบบ ISO 9000, ISO/TS 16949
          2. QC : ผู้เป็นคนดูแล – รับผิดชอบในการสอบเทียบ หรือ นำเครื่องมือวัดต่างๆ ไปสอบเทียบ
          3. ฝ่ายผลิต, ฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นผู้ใช้งานและควบคุมเครื่องมือวัน
          4. โรงงานที่กำลังทำหรือกำลังจะสอบ ขอใบรับรองระบบ ISO 9000, ISO/TS 16949
          5. Consultant ผู้เป็นที่ปรึกษาช่วยโรงงาน/บริษัท จัดทำระบบ ISO ฯลฯ
          6. โรงงานหรือหน่วยงานที่สอบไม่ผ่าน (ติด CAR) ในเรื่อง Calibration การสอบเทียบเครื่องมือวัด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
           1. สามารถบอกองค์ประกอบสำัคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
           2. เข้าใจคำศัพท์เฉพาะที่มีความสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
           3. บอกหลักเกณฑ์ในการตีความผลสอบเทียบเครื่องมือวัดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
           4. ได้ใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากใบรายงานผลการสอบเทียบ
           5. สามารถบอกผลกระทบของผลการสอบเทียบต่อผลกระทบของการวัดได้อย่างถูกต้อง

 

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>