คลิกขวาเลือก Save Target As...
หลักสูตร 2 in 1 วิธีอัพเกรด ควบ เทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ISO/TS 16949 : 2009

รหัส v86

ผู้สอน
อาจาย์ บุญชัย ณ เอดีโฟร์
 

เนื้อหา
          - หลักการและเหตุผลและเจตนารมณ์ของเวอร์ชั่นใหม่(10 นาที)
          - โครงสร้างของข้อกำหนด Automotive Process Approach
             (Customer Oriented Support & Management Process)
          - วิธีปรับระบบจาก ISO /TS 16949 : 2002 ISO/TS 16949 : 2009
             พร้อมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม รวมถึงอธิบายขั้นตอนการปรับระบบ
          - เอกสารจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่ม จะมอบตัวอย่างเอกสาร ดังกล่าวที่ทำเพิ่มในระบบใหม่ ที่ท่านต้องทำเพิ่มให้              เอกสารตัวอย่างที่ให้สามารถนำไปประยุกต์ ใช้และนำไปปฏิบัติได้จริง
          - ขอบเขตประเด็นใหม่ที่ต้องเตรียมทำการตรวจติดตามภายใน
          - แนวทางการทำ CI (Conlinual Improvement)
          - มุมมองของผู้ตรวจประเมิน (CB) รายอื่นๆ ที่มีต่อ ISO/TS 16949:2009 ผลกระทบกับใบ Cert. ISO/TS              16949:2002 ที่ได้รับ
          - วิธีการเตรียมตัวก่อนขอการรับรองจาก CB เพื่ออัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่
          - ถามตอบ
          - สอบ

หลักการ & เหตุผล
          ทำไม....เรียนวันเดียว ก็เป็น Internal Audit เวอร์ชั่นใหม่ได้ เพราะท่านรู้ข้อกำหนด ISO 9001:2000 และ / หรือ ISO/TS 16949:2000 กันอยู่แล้วว่า เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพียงขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นตามระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งมีจุดที่ปรับน้อยมาก พูดไม่กี่นาทีก็รู้ว่าไม่มีอะไรใหม่ ฉะนั้น จึงสามารถเอาเวลามาโฟกัสที่ประเด็นในการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนดที่ขยายเพิ่ม ซึ่งท่านอาจพลาด ตด ตก หรือถูกตั้งข้อสังเกต (ติด Observation ) ได้ วิทยากรจะยกตัวอย่างประกอบชัดๆ ให้เข้าใจ เพื่อกลับไป เตรียมปรับระบบอัพเกรดกันด้วยความมั่นใจได้ ไม่ใช่แค่ที่ CB พูดให้ฟังฟรีๆ ครึ่งวัน กลับมา..ก็ฉลาดเท่าเก่า ยอมให้เขาหลอก ไปนั่งฟังให้เสียเวลา ทั่งๆที่ สิ่งที่เขาอ่านให้ฟัง ท่านก็เคยอ่าน หรือหาอ่านได้จาก Internet..!!

 
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>