คลิกขวาเลือก Save Target As...
 เทคนิคและวิธีการจัดทำ การควบคุมเอกสาร
ในระบ ISO 9001:2008 ควบ ISO/TS 16949:2009

รหัส v87

ผู้สอน
อาจาย์ นุกูล ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
          - ข้อกำหนด ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 ใหม่ กับการควบคุมเอกสารและบันทึก
          - การจัดทำ Quality Manual + Turtle Diagram+Business Process
          - การจัดทำ Procedure ภาคบังคับ 7 เรื่อง (+ECN-ECR Procedure)
          - การจัดทำและการควบคุมเอกสารในรูปแบบ Electronic File
          - เทคนิคการแปลงไฟล์แบบง่ายๆ ด้วยการใช้โปรแกรม Free ware
          - การประยุกต์ใช้ Program ทางคอมพิวเตอร์ในการจำกัดสิทธิ์ใน การเปิดไฟล์รวมถึง การสั่ง Print

วัตถุประสงค์และประโยชน์
หลักสูตรได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะ
          - เข้าใจถึงโครงสร้างของระบบเอกสาร และเสริมทักษะในการจัดทำเอกสาร ในรูปแบบต่างๆให้ถูกต้อง เป็นระบบระเบียบ ใช้งานง่าย
          - เข้าใจถึงขั้นตอนในการควบคุมเอกสารรวมถึงการควบคุมบันทึกคุณภาพตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 ใหม่ล่าสุด

คุณสมบัติ
          DCC ที่ยังไม่ “เคลียร์” ว่าที่ตนทำเอกสารอยู่นั้น ถูกต้อง ตรงใจ ใช้งานได้สะดวก , MR, Ass.MR, พนง.ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลจัดทำ และควบคุมเอกสารในระบบ ISO, คณะกรรมการระบบมาตรฐาน และผู้ที่สนใจการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบ ระเบียบ

 

 
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>