หลักสูตร วิธีการบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมรถฟอล์คลิฟท์
รหัส v88.1

 

ราคา
          DVD 1 ชุด 3 แผ่น 6 ชม.ราคา 3,700บาท พร้อม คู่มีอการอบรม Power Point และ ข้อสอบพร้อมเฉลย ไว้ใช้วัดผลช่าง/ ผู้เรียน Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,700 ลด 50% เหลือ 3,515 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

 
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>