คลิกขวาเลือก Save Target As...
สัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign)

รหัส v89

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
        เป็นการรวบรวมสัญลักษณ์ ทางด้านความปลอดภัยไว้อย่างมากมาย ซึ่งองค์กรหรือบริษัทต่างๆจำเป็นต้องมีการติดตั้งสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในซีดี ท่านสามารถ Click ๆ ภาพสัญลักษณ์ความปลอดภัยแล้ว Print ออกมาใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยมีทั้งขนาด A4, A3 พร้อมนำมาใช้งานได้เลยไม่ยุ่งยาก
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>