คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคนิคการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตรายทุกประเภท

รหัส v90

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
        ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย อันตรายจากการเกิดอัคคีภัยและการระเบิดของสารเคมี และวัตถุอันตราย การบริหารจัดการเพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยจากสารเคมี ความสำคัญ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคในการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ข้อควรกำหนดเพื่อการดำเนินการในภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>