คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคนิค & วิธีการตรวจกิจกรรม 5 ส.ภายในสถานประกอบการ (5S. Internal Audit)

รหัส v91

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
       การตรวจกิจกรรม 5 ส. ภายในสถานประกอบการเป็นกลไกที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการทำกิจกรรม 5ส. ของหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เพราะการตรวจเป็นกระบวนการเพื่อค้นหาต้นเหตุ และสาเหตุของความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 5ส. ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเอาข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านั้นมาทำการแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก แต่การตรวจกิจกรรม  5ส. ที่มีประสิทธิภาพผู้ตรวจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการตรวจเป็นอย่างดี
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>