คลิกขวาเลือก Save Target As...
การวางแผนงานความปลอดภัย (Safety Planning)

รหัส v93

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
      มาตรการในการลด, การควบคุมและการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการ, การตรวจสอบความปลอดภัย ประเภทของการตรวจสอบความปลอดภัย และขั้นตอนในการตรวจสอบความปลอดภัย
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>